/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län
Box 20074, Stockholm
Tel: 08-462 45 00
www.srfabi.org

Fonden kan sökas av synskadade i alla åldrar och man kan söka pengar till tandvård, behandling, merkostnad på grund av synskadan, rekreation, sysselsättning eller en fritidsaktivitet.

För synskadade upp till 30 år finns även möjlighet att söka medel till fritidsaktiviteter som stärker självkänslan, till exempel lägervistelse.

Ansökan skall vara inne före den 15/8 och det krävs ett intyg om synskadan.

Ansökningsblankett finns på hemsidan.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.