/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Ekonomisk och praktisk hjälp som finns att få

Många personer med udda hormonella sjukdomar har rätt till stöd från samhället, både ekonomiskt och praktiskt stöd. Goda råd är också viktigt att samla på sig. Här följer en sammanställning över stöd och råd som finns att få.

Kom ihåg att reglerna ändras ofta och att olika regler kan gälla på olika håll i landet beroende på vad frågan gäller.

Se informationen som en utgångspunkt för att skaffa ytterligare information. Reglerna och beloppen är de som gäller den första januari 2007. (Hypophysis ansvarar inte för eventuella fel eller förändringar.)

Läs mer om...

Aktivitetsersättning

Bostadstillägg till pensionärer

Diskriminering

Färdtjänst

Handikappersättning

Hemtjänst

Information

Karensdagar

Kontakt med myndigheter

Lagen om stöd och service (LSS)

Patientförsäkring

Privata försäkringar

Rehabilitering

Stiftelser och arvsfonder

Sjukersättning

Sjukpenning

Socialtjänstlagen (SoL)

Skolans skyldighet att hjälpa

Vårdbidrag för barn

Tandvård

Återkrav från Försäkringskassan

Överklaga beslutet


© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.