Välkommen till Stödföreningen Hypophysis!

 

 

 

En förening som

 

- vill sprida kunskap om hormonella sjukdomar

- ger råd före och efter diagnos av sjukdom

- vill vara ett stöd i vardags- och arbetsliv

 

Hypophysis är en landsomfattande stödförening för oss med udda hormonella sjukdomar och våra anhöriga. Här kan du få kontakt med andra som har samma ovanliga sjukdom. Föreningen har i dag cirka 400 medlemmar.

 

Via Hypophysis kan du också få information om en särskild medaljong med medicinsk information som man kan bära om man behöver livsviktig medicin, till exempel kortison eller insulin.

 


Kontaktpersoner
Runt om i landet har föreningen
kontaktpersoner som du kan ringa
om du är sjuk eller misstänker att
du är sjuk. En lista över samtliga
personer hittar du
här!

Aktuellt Hormonellt
Fyra gånger om året ger föreningen
ut ett medlemsblad som heter
Aktuellt Hormonellt. Alla våra
medlemmar får medlemsbladet.
Provläs artiklar
här!

Bli medlem redan idag
För dig som har en hormonsjukdom
kostar medlemskapet 250 kr/år och för familjer med sjuka barn kostar det 300 kr/år. I avgiften ingår medlemsbladet Aktuellt Hormonellt fyra gånger per år.
För stödmedlemmar (anhöriga
och vänner) kostar det 150 kr/år om man vill ha medlemsblad och 100 kr/år om man inte vill ha det. Bli medlem nu.