/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

Sheehans syndrom/hypofysnekros/infarcering

Sheehans syndrom kallas också hypofysnekros/infarcering (syrebrist). Sjukdomen uppstår i samband med en förlossning med stora blödningar och hypotoni (lågt blodtryck). Man blöder då så kraftigt att det helt enkelt blir syrebrist i hjärnan. Om hypofysen drabbas av syrebristen så blir följden Sheehans syndrom. Heparinbehandling (blodförtunnande medel) som ges under graviditeten kan öka risken.

Tydliga symtom direkt efter förlossningen:

  • Kan inte amma.
  • Får inte mensen tillbaka i förväntad tid.
  • Extremt orkeslös och deprimerad.
  • Huvudvärk som inte går över.

Patienten visar senare andra symtom på att hypofysen inte fungerar som den ska:

  • Glesare pubesbehåring.
  • Krackelerad ansiktshud.
  • Frusenhet, torrhet och långsamhet är några andra symtom.

Det kan ta lång tid att få diagnos eftersom det inte är ovanligt att man inte kan amma, och depression är också vanligt efter en förlossning. När diagnosen väl är ställd utreds vilka hormon som måste ersättas och därefter är behandlingen densamma som vid panhypopituitarism. Läs mer om Panhypopituitarism.

Helena Nyström fick Sheehans syndrom 1993

År 1993 födde Helena Nyström sin son. Under förlossningen blev det komplikationer som gjorde att hennes hjärna fick syrebrist, vilket drabbade hypofysen, och följden blev Sheehans syndrom. Trots att Helena hade tydliga symtom redan från början tog det flera månader innan hon fick sin diagnos och rätt behandling.

Hon fick ligga kvar på förlossningsavdelningen i cirka en vecka eftersom hon hade kraftig huvudvärk. Sedan blev hon friskförklarad och hemskickad. Hon kunde inte amma sin son men det trodde läkaren var psykiskt betingat. Hon hade dessa symtom redan från början: KRAFTIG trötthet, stora problem med magen, yrsel, huvudvärk, extremt torr hud med mera. Enligt försäkringskassan var hon dock inte sjuk så hon fick inte vara sjukskriven utan hon fick ta ut föräldrapenning.

Helena orkade inte sköta sin son utan hon hade hela tiden hjälp av sina föräldrar, sin sambo och sin syster. När sonen var cirka två månader hade huvudvärken ännu inte försvunnit. Då misstänkte läkaren att hon hade fått Sheehans syndrom. Provsvaren visade att misstankarna stämde.

Vill du ha kontakt med Helena så kan du mejla henne på helena.c.nystrom@soderhamn.com.

Stötta Hypophysis genom Mariannefonden

Marianne Uhlander var en medlem som också drabbades av Sheehans syndrom och hon skrev boken ”Att låta udda vara jäm(n)t” om sin sjukdom. Överskottet från den boken satte hon in i Mariannefonden – till gagn för Hypophysis medlemmar. Mariannefonden är en stor gåva från Marianne och hennes familjs sida. Marianne själv har tyvärr gått bort och hon finns inte längre med ibland oss. Genom Mariannefonden lever hon dock vidare, och hon är i våra minnen i tacksamhet bevarad.

Den som vill vara med och stötta Hypophysis medlemmar via Mariannefonden kan sätta in pengar på postgiro 830 39 33- 9 eller bankgiro 5582-0492. Ange betalningsmottagare Stödföreningen Hypophysis/Mariannefonden.

Den som önskar köpa boken ”Att låta udda vara jäm(n)t”, som Mariannes man säljer, kan kontakta Hypophysis ordförande Pia Lindström, , så ordnar hon detta.

Mer information:

Internetmedicin: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=395

Karolinska institutet: http://www.ki.se/essaer200ar/forfattarsidor/rolf_luft/rolf_luft_essa_s3.htm


Tillbaka till Diagnoser© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.