/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

Schmidts syndrom

Schmidts syndrom är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret attackerar sköldkörteln och binjurebarken. Det innebär att sjukdomen är en kombination av Addisons sjukdom och hypothyreoidism (nedsatt sköldkörtelfunktion).

Läs mer om vad en Autoimmun sjukdom innebär.

Sköldkörteln producerar sköldkörtelhormon och har man nedsatt produktion måste man medicinera med Levaxin. Läs mer om Levaxin under Panhypopituitarism.

Binjurebarken producerar kortisol och har man nedsatt produktion måste man medicinera med kortison. Läs mer om Addisons sjukdom.


Tillbaka till Diagnoser© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.