/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

PCO-syndrom (Polycystiskt Ovarie Syndrom)
(kallas också Stein Lewenthals syndrom)

PCO-syndrom kallas också för Stein Lewenthals syndrom och det innebär främst att äggstockarna fylls av återkommande cystor. Dessa kan även uppstå i bröstkörtelvävnad och bukhinna. Tillståndet utmärkes av att kvinnan får förhöjda androgener (manligt könshormon), menstruationsrubbningar, infertilitet, fetma, ökad risk för benskörhet med mera. Behandlingen är oftast medicinsk genom försök att normalisera den hormonella balansen, men uppstår cystorna utanför äggstockar kan operation bli nödvändig.

Den typiska klassiska PCO-syndromet utvecklas vanligen efter 20-års åldern. Menstruationerna börjar bli glesa och oregelbundna för att många gånger helt upphöra. Samtidigt sker ökande tecken på androgen aktivitet som tar sig uttryck i ökad hårväxt (hirsutism), akne samt tilltagande kroppsvikt. De faktorer som får kvinnan att söka läkare är sålunda blödningsstörningar, inklusive utebliven menstruation och infertilitet, tecken på ökad androgen produktion enligt ovan. De kvinnor som söker för rent gynekologiska symtom får ofta efter utredning en diagnos. Däremot händer det inte alltför sällan att diagnosen blir försenad när patienten söker för sina androgena besvär eller övervikt. Det är därför viktigt att känna till symtombilden så att rätt diagnos och behandling kan erbjudas patienten.

Den endokrina situationen hos kvinnor med PCO utmärkes sålunda av: förhöjda LH-värden, förhöjda androgener (testosteron, androsteron och dihydroepiandros teronsulfat, DHEA), låga nivåer av östrogen, progesteron och SHBG. Ultraljudsundersökning ger snabbt diagnos. Behandlingen vid PCO utgörs ofta av p-piller, som inte bara ger graviditetsskydd utan också ett regelbundet blödningsmönster. Valet av p-piller måste göras med hänsyn till patientens ökade androgennivåer. Preparat med klar östrogendominans och/eller med gestagen av ringa antiöstrogen effekter eller utan androgen effekt bör därför väljas. Under terapins gång ses oftast en betydande viktreduktion. De hårstrån som finns försvinner inte, men de blir ljusare, mjukare och de blir inte fler.

Mer information:

Susanne fick diagnosen PCO 1997: http://www.pco.just.nu/

Det finns också en speciell patientförening för PCO: http://www.pco-s.com/


Tillbaka till Diagnoser© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.