/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Nils Ohlssons minnesfond
Fonden förvaltas av SE-Banken
Kontaktperson: Helena Wallenberg, telefon 08-763 70 84
www.nilsohlsson.nu

Personer mellan 10 och 28 år som har allvarligt syn-, tal-, språk- eller hörselskadada kan söka medel ur Nils Ohlssons minnesfond. Bidrag ges endast till sådant som är relaterat till den sökandes utbildning.

I första hand ges pengar till terminsavgifter för studier utomlands, i andra hand även till hjälpmedel som behövs för utbildningen, till exempel en dator.

Ansökningsblankett finns på hemsidan.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.