/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Mariannefonden
Stödföreningen Hypophysis, c/o Pia Lindström
Kungsgatan 53, 80 40 Skånes Fagerhult
Tel: 0433-309 95
E-post:
http://www.hypophysis.se

En av föreningens medlemmar, Marianne Uhlander, startade på 1990-talet en fond för föreningens medlemmar. Ur denna fond kan man inför våra årsmöten söka ekonomiskt bidrag för resan till årsmötet som alltid hålls i Stockholm. Man kan också få bidrag till mat eller föreläsare på lokalträffar eller årsmötet. Pengarna ska helt enkelt gå tillbaka till våra medlemmar.

Hypophysis är en helt ideell stödförening utan statliga bidrag så vår verksamhet är helt beroende av medlemsavgifter och sponsorpengar, men också av bidrag och gåvor som sätts in på Mariannefonden. De pengar som föreningen dessutom får in på lotterier i samband med årsmöten och lokalträffar sätts också in på Mariannefonden.

Den som vill vara med och stötta Hypophysis medlemmar via Mariannefonden kan sätta in pengar på postgiro 830 39 33-9 eller bankgiro 5582-0492. Ange betalningsmottagare Stödföreningen Hypophysis/Mariannefonden.

Hypophysis styrelse beslutar om medlemmen får bidrag ur fonden. Skicka din ansökan till


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.