Länkar 

På svenska

Handikappombudsmannen

http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp FASS

Juridisk rådgivning

Svenska endokrinologiföreningen

Novo Nordisk, information om tillväxtstörningar

http://www.svls.se/sektioner/endokrin/Infoblad.htm svenska endokrinologföreningens infoblad om våra diagnoser, länka till vart och ett från diagnoslistan!

http://www.internetmedicin.se/dyn_list.asp?item=7&sub=123 fler svenska infoblad

http://www.mic.ki.se/Diseases/swepat.html Databas över svensk sjukdomsinformation, inte bara inom endokrinologin

Giggis hemsida om akromegali

Susannes hemsida om PCO-syndrom

Tove, barn med hypofysinsufficiens

Ågrenska - här kan man hitta bl a Nyhetsbrev nr 196 om kraniofaryngiom

På engelska

Medical Link

Net Doktor

Rare Diseases

NORD

NORD rare Diseases database

Addison & Cushing International Federation

Den holländska Addison- och Cushingföreningen

National Adrenal Diseases Foundation

Diskussionsforum (engelskt)

http://kims.pnu.com/ om tillväxthormon

http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/sections.jsp Läkemedelsföretaget Mercks läkarbok om olika sjukdomar, ej bara inom endokrinologin

http://www.kib.ki.se/tools/base/elec_books/index_se.html Karolinska Institutets elektroniska böcker

http://www.aarda.org/articles.php om autoimmuna sjukdomar

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ världens största medicinska databas där man kan söka vetenskapliga artiklar och läsa artiklarnas sammanfattningar (en och annan artikel finns i sin helhet)

http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/sections.jsp Läkemedelsföretaget Mercks läkarbok om olika sjukdomar, ej bara inom endokrinologin

http://www.kib.ki.se/tools/base/elec_books/index_se.html Karolinska Institutets elektroniska böcker

http://www.aarda.org/articles.php om autoimmuna sjukdomar

 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ världens största medicinska databas där man kan söka vetenskapliga artiklar och läsa artiklarnas sammanfattningar (en och annan artikel finns i sin helhet)

 

Detta är den del av Stödföreningen Hypophysis' hemsida

Tillbaka till startsidan