/     Hypophysis som startsida!     /    

 
LÄNKAR 

Medicinska länkar

 • http://www.growingpeople.se/
  En kanonbra sida om barn där läkare, psykologer och pedagoger ger svar på allt som rör barnsjukdomar och familjeliv. Privatpersoner kan bli medlemmar gratis. Sök på tillväxthormon bland annat. Barnendokrinolog Otto Westphal skriver om det mesta man behöver veta.
 • www.heightmatters.se
  Novo Nordisk hemsida ger information till föräldrar till barn med tillväxthormonbrist
  .
 • http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp 
  FASS för allmänheten, källan till kunskap om läkemedel.
 • http://www.mic.ki.se/Diseases/swepat.html 
  Databas över svensk sjukdomsinformation, inte bara inom endokrinologin.
 • Svenska endokrinologiföreningen
  Du som är läkare eller forskare med endokrinologiskt intresse är välkommen att bli medlem i endokrinologföreningen. För oss andra finns en del information att ta del av på hemsidan.
 • http://www.svls.se/sektioner/endokrin/Infoblad.htm 
  Svenska endokrinologföreningens infoblad om våra diagnoser.
 • http://www.internetmedicin.se/dyn_list.asp?item=7&sub=123 
  Fler svenska infoblad om olika diagnoser finns på sajten internetmedicin.se
 • http://www.kib.ki.se/tools/base/elec_books/index_se.html 
  Karolinska Institutets elektroniska böcker
  .
 • http://www.agrenska.se/
  Här kan man hitta bland annat Nyhetsbrev nr 196 om kraniofaryngiom
 • http://www.medicallink.se/
  Här finns en massa information om sjukdomar och nya forskarrön bland annat.
 • http://netdoktor.passagen.se/
  Här är en annan sajt med mycket information om sjukdomar, bland annat hypofyssjukdomar.
 • Rådgivning

 • Handikappombudsmannen
  Handikappombudsmannen, HO, arbetar för dig som har funktionshinder. HO:s främsta uppgift är att bekämpa diskriminering.
 • Försäkringskassan
  Här hittar du information om vårdbidrag och handikappersättning bland annat.
 • Personliga hemsidor

 • Giggis hemsida om akromegali
  Orsaken till akromegali är nästan alltid en godartad tumör på hypofysen. Den gör att man producerar för mycket tillväxthormon.
 • Susannes hemsida om PCO-syndrom
  Polycystiska ovarier (PCO) består av en mängd olika symptom. Det mest centrala är den uteblivna ägglossningen, vilket innebär att det inte går att bli gravid.
 • Hemsida om Tove som har medfödd hypofysinsufficiens
  Mamma Pernilla har gjort en sida om Toves handikapp hypofysinsufficiens, läpp- käk- och gomspalt och språkstörning. Tove är född 1999.
 • Martins hemsida om Addisons sjukdom
  Martin Norrman, född 1976, har gjort en sida om sin sjukdom Addison. Det innebär att de livsviktiga hormonerna kortisol och aldosteron inte produceras i binjurarna i tillräcklig mängd.
 • Ingemars hemsida om Addison
  Ingemar Claeson, född 1946, fick diagnosen Addison 1988.
 • Anitas hemsida om Cushings syndrom
  Anita fick diagnosen Cushings syndrom 2006. Vid Cushing gör hypofysen så att binjurarna procucerar för mycket kortisol.
 • Utländska hemsidor

 • http://www.addison.no/
  Morbus Addison Forening (MAF) i Norge är den norska motsvarigheten till Hypophysis.
 • http://www.addison.dk/
  Addison Foreningen i Danmark har också en hemsida med mycket information.
 • Contact a family (for families with disabled children)
 • NORD (National Organization for Rare Disorders)
 • Addison & Cushing International Federation
 • Den holländska Addison- och Cushingföreningen
 • National Adrenal Diseases Foundation
 • http://www.merck.com/mrkshared/mmanual/sections.jsp Läkemedelsföretaget Mercks läkarbok om olika sjukdomar, ej bara inom endokrinologi.
 • http://www.aarda.org/articles.php Om autoimmuna sjukdomar.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ Världens största medicinska databas där man kan söka vetenskapliga artiklar och läsa artiklarnas sammanfattningar (en och annan artikel finns i sin helhet.)  © Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.