/     Hypophysis som startsida!     /    

 
KONTAKT 

Det finns alltid någon att kontakta

Föreningen har ett antal kontaktpersoner runtom i landet. Deras enda uppgift är att finnas till hands och lyssna på dig och ge dig sitt stöd på det sätt som du behöver. Alla har själva en hormonell sjukdom så de vet vad det handlar om.

Vi har också en kontaktperson som anhöriga kan ringa, en kontaktperson som föräldrar till barn med hormonell diagnos kan ringa, och en speciell kontaktperson för ungdomar med diagnos.

Läs mer om Kontaktpersoner.

Hypophysis har just nu behov av att knyta till oss kontaktpersoner i följande områden:

  • Södermanlands län
  • Gävleborgs län
  • Västernorrlands län
  • Jämtlands län

Vid intresse kontakta Pia Lindström,

Kontaktadress:
Stödföreningen Hypophysis, c/o Pia Lindström
Kungsvägen 53, 280 40 Skånes Fagerhult
Tel/fax 0433-309 95
info@hypophysis.se

Pia har följande telefontider, som vi ber dig respektera:
Måndag, torsdag
Tisdag
Torsdag

kl 09.00-11.00
kl 13.30-15.00
kl 18.00-20.00

Hypophysis har en familjekontaktgrupp som vänder sig till föräldrar som har barn med diagnos. Läs mer om Familjekontaktgruppen.


Styrelsen

Ordförande

Pia Lindström

0433-309 95

Vice ordförande
och sekreterare
Pernilla Berghé

0457-778 77

Kassör Katarina Romell 08-768 82 48
Ledamot och ombud
i Sällsynta Diagnoser
Ulrika Laurin

0171-361 09

Ledamot Christian Fabien

0522-790 75

Suppleant Bernth Lundström

090-13 35 56


Kontaktpersoner

Blekinge

Pernilla Berghé

0457-778 77

Dalarna Majny Hallman Pellas

0248-175 28

Gotland Daniel Larsson

0498-502 11

Göteborg Christina Lind

031-12 11 84

Linköping Birgitta Eriksson

NU Lasarett Christian Fabien

0522-790 75

Oskarshamn Anita Martinsson

0491-819 31

Skåne/Småland Pia Lindström 0433-309 95
Skövde/Mariestad
Lidköping
Kjell Kroon

0511-551 30

Stockholm KS Eva Lindqvist

08-500 345 98

Stockholm HS Margaretha Nordvall

08-710 98 47

Södra Älvsborg Mariana Nordgren  
Uppsala (barn) Ulrika Laurin 0171-361 09
Uppsala (vuxna) John Lindén  
Värmland Inger Stenmark

0565-138 28

Väster/Norrbotten Bernth Lundström 090-13 35 56
Västerås Ingemar Claeson

021-500 09

Öland Harriet Wigren

0485-406 07

För anhöriga Odd Romell 08-768 82 48
För föräldrar Pernilla Berghé 0457-778 77
För ungdomar Johanna Hansson 040-48 27 48© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.