/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Här hittar du mer information

Be din läkare om remiss till en kurator om du behöver information om det stöd du kan få eller vill ha hjälp med ansökningar.

Det kan vara lämpligt att bifoga information om den aktuella diagnosen när man söker olika former av ekonomiskt stöd från Försäkringskassan eller fonder. Informationsblad om en del hormonella sjukdomar finns på Svenska endokrinologföreningens hemsida: http://www3.svls.se/sektioner/endokrin/Infoblad.htm
Du kan även söka på http://www.internetmedicin.se eller på http://www.mic.ki.se.

Även socialstyrelsen har en databas med information om små och mindre kända handikappgrupper på http://www.sos.se/smkh.
Här saknas dock fortfarande många sjukdomar.
Påtala gärna att din diagnos inte finns med genom ett mejl till smagruppscentrum@sahlgrenska.gu.se.

Handikappupplysningen, tel 08-690 60 10, http://www.hu.sll.se. Här kan du fråga om det mesta. Handikappupplysningen håller en hög servicenivå!

Handikappombudsmannen, tel 08-20 17 70, http://www.handikappombudsmannen.se.

Försäkringskassornas broschyrer hämtar du på deras kontor eller laddar ner från http://www.fk.se. Jag vill varmt rekommendera vägledningarna, som ursprungligen är tänkta som information för handläggarna, som finns för många olika områden. http://forsakringskassan.se/press/publikationer/vagledningar/?page=/omfk/.

Boken ”Vår trygghet. Våra sociala rättigheter” är en väldigt prisvärd bok med information om frågor angående handikapp, sjukvård, rehabilitering, sjukpenning, vårdbidrag och mycket mer. Den utkommer varje vår och beställs via Förlagssystem AB, tel 08-657 19 90.

”Social handbok – hela vår sociala trygghet” är en liknande bok, prisvärd och lättförståelig även den. Den utkommer varje år i mitten av januari, ca 300 sidor. Ring 046-37 23 20 eller mejla till order@bokmarknaden.com för att beställa boken.

Lagtexter hittar du på http://www.lagrummet.se och http://www.riksdagen.se eller på biblioteket.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.