/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Greta Pärmans stiftelse för hjälpmedel till handikappade
Box 148, 147 23 Tumba

Du kan uttryckligen inte söka pengar till hushållsmaskiner och du måste vara svensk.

Ansökan skall vara inne före den 15/5 respektive 15/12 och det krävs ett läkarintyg.

Skicka ett brev och beställ en ansökningsblankett (bifoga frankerat svarskuvert).


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.