/     Hypophysis som startsida!     /    

 
FÖRENINGEN 

Föreningen för alla med udda hormonella sjukdomar

Stödföreningen Hypophysis är en stödförening för oss med udda hormonella sjukdomar och våra anhöriga. Här kan du genom oss få kontakt med andra som har samma ovanliga hypofys-, binjurebarks- eller äggstockssjukdom.

Föreningen grundades 1993 och hette till en början HUS (Hormonella Udda Sjukdomar). Hypophysis har i dag nästan 400 medlemmar, bosatta över hela landet. De flesta är vuxna, men antalet familjer med sjuka barn och ungdomar ökar hela tiden.

Hypophysis målsättning är att ge stöd och råd före och efter diagnos av sjukdom. Vi vill vara ett stöd i både vardags- och arbetslivet. Ett annat mål är att sprida kunskap om hormonella sjukdomar. Vårdpersonal eller andra intresserade är välkomna som stödmedlemmar.

Föreningens medlemsblad Aktuellt Hormonellt kommer ut fyra gånger per år. I medlemsbladet informerar vi om udda hormonella sjukdomar och våra medlemmar har även möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

Vi inbjuder till årsmöte i Stockholm i mars varje vår. På flera håll i landet anordnas lokalträffar några gånger per år, där vi kan utbyta erfarenheter. Familjeträffar för familjer med barn som har diagnos har vi också som ambition att anordna åtminstone varannan sommar.

Föreningen har också en mail-lista för sina medlemmar. Listan har cirka 45 medlemmar – men vi vill gärna bli fler. Listan är enbart till för föreningens medlemmar. Är du medlem i föreningen kan du kontakta och anmäla ditt intresse för att gå med i mail-listan.

Via Hypophysis kan du också få information om en särskild medaljong med medicinsk information som man kan bära om man behöver livsviktig medicin, till exempel kortison eller insulin. Kontakta så får du veta var du får tag på medaljongen.

Läs mer om...

Hur du blir medlem i Hypophysis

Hypophysis bildande

Hypophysis stadgar

Kontaktpersonernas viktiga uppgift

Familjekontaktgruppens verksamhet

Årsmötet som hålls i Stockholm i mars varje år

Lokalträffar som hålls runt om i landet

Hypophysis verksamhetsberättelse för år 2006

Hypophysis verksamhetsberättelse för år 2007

Föreningens Mål & Visioner för år 2007

Föreningens Mål & Visioner för år 2008

Marianne Uhlander som grundade Mariannefonden

Samarbetet vi har med andra föreningar
© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.