/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Cancer- och allergifonden
Tomtebogatan 39, 113 38 Stockholm
Tel: 08-34 59 90
www.cancerochallergifonden.se

Här behövs ingen blankett utan man beskriver sin situation i ett personligt brev.

Ett läkarintyg eller intyg från kurator som styrker att man har cancer eller en allergi bifogas, samt kopia på den senaste självdeklarationen.

Man kan söka hela året och får svar per brev inom en månad.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.