/     Hypophysis som startsida!     /    

 
FÖRENINGEN 

Marianne Uhlander grundade Mariannefonden

I början av 90-talet skrev en medlem, Marianne Uhlander, en bok om sin sjukdomshistoria som fick namnet ”Att låta udda vara jäm(n)t”. Boken handlade om den långa och krångliga vägen innan hon till slut fick en diagnos och förklaring på varför olika funktioner i hennes kropp slagits ut en efter en under 15 års tid. Hennes hypofys var helt utslagen när hon fick sin diagnos till slut. Hon hade Sheehans syndrom. Läs mer om Sheehans syndrom.

De pengar som blev över då boken var klar och utgiven beslöt sig Marianne för att sätta i en fond för Hypophysis medlemmars räkning och därmed kom Mariannefonden till.

Ska gå tillbaka till medlemmarna

Denna fond finns till för Hypophysis medlemmar på så vis att man inför våra årsmöten kan söka ekonomiskt bidrag ur fonden för resan. Om man till exempel anordnar någon lokalträff kan man få ett bidrag att använda till mat eller en föreläsare. Till våra årsmöten kan även bidrag ges till någon föreläsning eller dylikt. Pengarna ska helt enkelt gå tillbaka till medlemmarna.

Eftersom stödföreningen Hypophysis är en helt ideell stödförening utan statliga bidrag så är vi för vår verksamhet helt beroende av medlemsavgifter och sponsorpengar, men också av bidrag och gåvor som sätts in på Mariannefonden. De pengar som föreningen dessutom får in på lotterier i samband med årsmöten och lokalträffar sätts också in på Mariannefonden.

Stöd föreningen genom Mariannefonden

Den som vill vara med och stötta Hypophysis medlemmar via Mariannefonden kan sätta in pengar på postgiro 830 39 33- 9 eller bankgiro 5582-0492. Ange betalningsmottagare Stödföreningen Hypophysis/Mariannefonden.

Mariannefonden är en stor gåva från Marianne och hennes familjs sida. Marianne själv har tyvärr gått bort och hon finns inte längre med ibland oss. Genom Mariannefonden lever hon dock vidare, och hon är i våra minnen i tacksamhet bevarad.

Köp boken ”Att låta udda vara jäm(n)t”

Den som önskar köpa boken ”Att låta udda vara jäm(n)t”, som Mariannes man säljer, kan kontakta Hypophysis ordförande Pia Lindström, , så ordnar hon det.


Tillbaka till Föreningen© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.