/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Doktor Félix Neuberghs stiftelse
Erik Dahlberggatan 11 B, 411 26 Göteborg
Telefon: 031-16 70 35
www.felixneuberghstiftelse.com

När det gäller unga människor beviljar fonden medel dels till barn och ungdomars vård och fostran. I dessa fall krävs ett intyg från läkare eller kurator och ansökan skall vara stiftelsen tillhanda den 1/12.

Fonden ger också stöd till högskole- och universitetsutbildning för studenter under 25 år (se anvisningarna på hemsidan). I dessa fall skall ansökan vara inne före den 1/11.

Ansökningsblankett finns på hemsidan.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.