/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

Flera olika diagnoser inom föreningen

I november 2006 var fördelningen mellan medlemmarnas olika diagnoser så här:
  1. Addisons sjukdom (Morbus Addison): 91 medlemmar
  2. Cushings syndrom: 38 medlemmar
  3. Hypofysinsufficiens: 23 medlemmar
  4. Hypofysopererade: 21 medlemmar
  5. Akromegali: 19 medlemmar
  6. Prolaktinom: 16 medlemmar
  7. Övriga: PCO, Stein Leventhal, autoimmun äggstocksinflammation med flera.
Nedan följer en sammanställning över alla diagnoser som finns representerade i föreningen. En del diagnoser är samma sjukdom men med olika namn. Klicka på diagnoserna nedan för att läsa mer om respektive diagnos.

Vår ambition är att så småningom kunna erbjuda information om alla diagnoser nedan, men en del diagnoser är det svårt att få fram fakta om. Har du själv information om en diagnos som vi saknar information om så får du gärna skicka informationen till

Addisons sjukdom

Akromegali

Autoimmun sjukdom

Binjurebarksinsufficiens

Chiari-Fromell syndrom

Cushings syndrom

Diabetes insipidus

Empty Sella syndrom

Feokromocytom

GH-brist

Hypofysadenom

Hypofysinsufficiens

Hypofysit

Hypofysnekros/infarcering

Hypofystumör

Kallmanns syndrom

Kraniofaryngiom

Otillräcklig hypofysfunktion

Panhypopituitarism

Polycystiska ovarier (PCO-syndrom)

Prolaktinom

Schmidts syndrom

Sheehans syndrom

Stein Lewenthals syndrom

Tillväxthormonbrist
© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.