/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Svenska Diabetesförbundet
Box 1107, 172 22 Sundbyberg
Kontaktperson: Jeanette Czerniak, telefon: 08-56 48 21 19
http://www.diabetes.se
(sök på medlemsfonder)

Svenska Diabetesförbundet har flera egna fonder för både barn, vuxna och pensionärer och i regel beviljas maximalt 2000 kronor. Förutsättningen är att man har varit medlem i Diabetesförbundet sedan minst ett års tillbaka.

Barn kan få bidrag till sådant som är roligt eller till idrottsläger. I övrigt kan man söka till rekreation, semestervistelser eller akut ekonomisk hjälp om det finns en anknytning till diabetessjukdomen. Pensionärer kan få ett ekonomiskt bidrag före jul.

Ansökningsblankett finns på hemsidan.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.