/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus kallas också smaklös diabetes eller vattenkastarsjukan. Diabetes insipidus är inte att förväxla med diabetes mellitus, som vanligen kallas sockersjuka.

Under normala förhållanden filtreras vatten, salter och andra ämnen i blodet ut i njurarna för att bilda urin. Därefter återupptas för kroppen nyttiga ämnen och det mesta av vattnet så att urinen koncentreras innan den lämnar kroppen. De ämnen och det vatten som tagits upp ur urinen återvänder sedan till blodcirkulationen så att kroppens salt- och vätskebalans hålls på en jämn nivå.

Återupptaget i njurarna styrs av antidiuretiskt hormon (ADH) som bildas i hypofysens baklob. Diabetes insipidus orsakas av att hypofysen bildar för lite antidiuretiskt hormon och urinmängden blir då onormalt stor.

Sjukdomen orsakas i de flesta fall av en skallskada som även medfört skador på hypofysen. Andra orsaker är att en tumör trycker mot hypofysens baklob eller att hypofysen skadats vid en operation eller vid strålbehandling. I vissa fall är det inte möjligt att finna någon orsak.

Symtom vid diabetes insipidus

  • Mycket stora urinmängder och en osläckbar törst. Sjukdomen börjar med att man måste kissa betydligt oftare än normalt på grund av en ökad urinproduktion upp till 10-20 liter per dygn. Detta leder till vätskeförluster och törsten ökar.
  • På grund av vätskeförlusten får man också torr hud och förstoppning.

Detta beror som sagt på att ADH saknas i kroppen eller inte produceras i tillräcklig mängd. ADH påverkar njurarna så att urinen kan koncentreras och urinvolymen är normal, det vill säga 1,5-2 liter per dygn. Vid brist på ADH kan man inte koncentrera urinen och urinvolymen ökar.

I normala fall klarar man av att dricka tillräckligt men vid ökat vätskebehov, till exempel vid hög feber kan man ha svårt att kompensera förlusterna. I sådana fall blir man uttorkad och i extrema fall påverkas medvetandet. Skadan vid diabetes insipidus sitter i hypothalamus-hypofysregionen.

Enbart hypofyssjukdom ger inte diabetes insipidus, men efter hypofysoperation eller skallskada är det inte ovanligt att man övergående får en ADH-brist. Bestående ADH-brist kräver nästan alltid en skada på hypothalamus. Då sjukdomen uppkommer efter en skallskada, en operation eller strålbehandling, kan hypofysen ofta återhämta sig på egen hand inom ungefär ett år. Sker inte detta mäste syntetiskt ADH tillföras livet ut. Den medicinen heter Minirin.

Det är viktigt att känna till att om man har en hypothalamusskada kan även törstcentrum vara skadat och man upplever i sådana fall inte att man är törstig. Då kan man behöva mäta hur mycket man dricker varje dag så att vätskeintaget blir tillräckligt. Inför operation, då man är fastande, är det viktigt att behandlande läkare är informerad om denna sjukdom så att man kan kompensera med vätska och Minirin intravenöst.


Mer information:

DIF heter en internationell förening för dem som har diabetes insipidus ”A DiFferent Diabetes”: www.diabetesinsipidus.org


Tillbaka till Diagnoser© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.