/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

Cushings syndrom

Sjukdomen kallas även morbus Cushing. Cushings syndrom orsakas av för hög halt av det kroppsegna hormonet kortisol. Den vanligaste orsaken är behandling med höga kortisondoser under längre tid. I övrigt beror sjukdomen oftast på en hormonproducerande tumör. Tumören är i stort sett alltid godartad men i sällsynta fall elakartad.

Denna ovanliga sjukdom uppträder spontant, den är inte ärftlig. Sjukdomen förekommer i alla åldrar och är vanligare hos kvinnor. Sjukdomen drabbar cirka två personer per miljon och år.

Det kan vara svårt att avgöra sjukdomens debut. Vanligtvis utvecklas den fullt ut inom loppet av 2-4 år, men stora variationer finns.

Det finns flera olika anledningar till att man utvecklar Cushings syndrom. Den vanligaste orsaken är behandling med kortisonpreparat vid bland annat inflammationstillstånd. Personer som under längre tid använt sådana läkemedel kan utveckla symtom som vid Cushings syndrom. Det kallas att man blir cushingoid.

Höga nivåer av hormonet kortisol kan också orsaka förändringar i hypofysen eller binjurarna. Det kan även bero på tumörceller som bildar ACTH och/eller CRH i andra delar av kroppen. Vid Cushings syndrom utsätts vävnaderna för höga kortisolnivåer dygnet runt.

Förutom läkemedelsorsakat Cushings syndrom är en godartad hypofystumör den vanligaste orsaken. Tumören ger en onormalt hög insöndring av ACTH, vilket leder till att binjurarna producerar för mycket kortisol i för hög mängd.

Dessutom kan en kortisolproducerande tumör i binjurebarken också vara orsaken samt även i andra delar av kroppen. De vanligaste av dessa är carcinoidtumörer, som regel lokaliserade till ena lungan.

Symtom vid Cushings syndrom

 • Viktökning (sällan uttalad).
 • Ändrad fettfördelning: runt ansikte, bålfetma, fettkudde på nacken samt ovanför nyckelbenen.
 • Hudförändringar:tunn skör hud, småblödningar, finnar (akne), blåröda bristningar på magen och benen.
 • Ökad pigmentering.
 • Ökad kroppsbehåring.
 • Menstruationsstörningar.
 • Högt blodtryck.
 • Muskelförtvining och svaghet (smala armar och ben).
 • Urkalkat skelett.
 • Psykiska symtom: humörsvängningar, depression, minnesstörningar.
 • Sockersjuka (diabetes mellitus).

Blodprover kan ge besked

Sjukdomen kan ge sig tillkänna på många olika sätt. Ibland kan ett eller ett fåtal av symtomen ovan vara helt dominerande, vilket gör att patienten kanske söker hjälp hos många olika läkare. Patienten har kanske många gånger fått höra ”Skall du inte tänka på att banta snart” eller ”Det är nog övergångsåldern”. Den läkare som kan ge besked till slut är en hormonspecialist (endokrinolog).

Utredningen omfattar bland annat:

 • Fullständig bakgrundshistoria.
 • Kroppsundersökning.
 • Dygnssamlingar av urin för kortisolanalyser.
 • Blodprover, särskilt kortisol och ACTH.
 • Speciella hormontester (vilka och hur många varierar beroende på sjukdomsbilden)
 • Olika röntgenundersökningar tills man funnit var tumören sitter.

Operation eller strålbehandling

Behandlingen är att man med operation eller strålbehandling tar bort tumören. Även efter en lyckad operation kan det ta flera månader, till och med upp till ett år innan effekterna på kroppsformer, blodtryck och humör blir fullt märkbara.

Däremot sjunker kortisolnivåerna i kroppen omedelbart vid en lyckad operation. Kroppen, som är van vid höga kortisolnivåer, reagerar som regel med muskelvärk, stelhet och trötthet när nivåerna minskar snabbt. Därför får du kortisonbehandling under en tid, vanligen under några månader upp till ett halvår efter att tumören tagits bort. Behandlingen inleds i samband med operationen.

Om man i samband med operationen också har fått ta bort hypofysen eller kanske bägge binjurarna så blir man kortisonberoende liksom vid Addisons sjukdom livet ut. Läs mer om Addisons sjukdom.

.

Mer information:

Fakta till den här artikeln om Cushing syndrom är hämtat ur bland annat en broschyr som gjorts vid medicinska kliniken, Umeå Universitetssjukhus. Broschyren finns att beställa av Hypophysis ordförande Pia Lindström,

Anitas hemsida om Cushings syndrom: http://cushing.minsite.net/


Tillbaka till Diagnoser© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.