/     Hypophysis som startsida!     /    

 
DIAGNOSER 

Chiari-Fromell syndrom

Diagnosen Chiari-Frommel syndrom (laktationsatrophie) innebär att det uppstår en hormonell störning efter förlossningen. Det uppstår en för hög prolaktinproduktion så att mjölkbildningen fortsätter några månader eller år efter att barnet slutat amma. Samtidigt uppstår en amenorrhoe (avsaknad av menstruation utan graviditet) och atrophie (vävnadsförlust) av livmodern.

Prolaktin är ett peptidhormon som produceras i hypofysens framlob och som stimulerar bröstkörtlarna till mjölkproduktion i samband med graviditet.

Diagnosen är uppkallad efter gynekologerna Johann Baptist Chiari (1817-1854) och Richard Frommel.


Källa: http://wikipedia.org


Tillbaka till Diagnoser© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.