/     Hypophysis as webpage!     /     Mail/Msn:     /    

 
FÖRENINGEN 

Bli medlem i stödföreningen Hypophysis

Diagnosmedlem 250 kr/år
Stödmedlem (anhörig, vän, eller annan) 150 kr/år
Stödmedlem (utan medlemsblad) 100 kr/år
Familj (hela familjen) 300 kr/år
I medlemsavgiften ingår tidningen Aktuellt Hormonellt (fyra ggr/år) och hjälp och stöd när och om man behöver det.

Kontakta oss via e-post om du vill bli medlem. Det ska framgå om du vill bli diagnosmedlem, stödmedlem eller om du vill betala familjemedlemskap. Du ska uppge namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress, och din diagnos om du vill bli diagnosmedlem.

Skriv ner uppgifterna i ett mejl och skicka till

Medlemsavgiften betalar Du in på postgironummer 830 39 33–9.


Tillbaka till Föreningen© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.