/     Hypophysis som startsida!     /    

 
BERÄTTELSER 

Här berättar medlemmar med egna ord om sin diagnos

  • Barbro gick bort den 7 oktober 2005, 58 år gammal. Barbro fick binjurebarkscancer 1996. Tumören gjorde att hennes binjurar producerade för mycket kortisol så hon fick Cushings syndrom. Hennes man Roland berättar hennes historia. Läs mer>>

  • Pia, föreningens ordförande, fick kraniofaryngiom vid sju års ålder. Hon berättar med egna ord. Läs mer>>

  • Tove föddes med hypofysinsufficiens 1999. Hennes mamma Pernilla berättar om hennes diagnos. Läs mer>>

  • Urban berättar om sin diagnos panhypopituitarism på sin egen hemsida. http://www.urbans.pagehere.com

  • Birgitta berättar om sin diagnos akromegali på sin egen hemsida. http://www.stahl.nu/239-7392/akromegali.html

  • Martin, född 1976, har gjort en sida om sin sjukdom Addison. http://www.addison.se/

  • Ingemar, född 1946, fick diagnosen Addison 1988. Han berättar om sig själv på sin egen hemsida. http://www.claeson.info/

  • Anita fick diagnosen Cushings syndrom 2006 och har gjort en egen hemsida om detta. http://cushing.minsite.net/


© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.