/     Hypophysis som startsida!     /    

 
MEDLEMSBLAD 

Thord Roséns föreläsning i Göteborg
(Ur Aktuellt Hormonellt nr 4 2006)

Lördagen den sjunde oktober samlades ett tjugotal medlemmar, främst från Västra Götalandsregionen, på Dalheimers hus i Göteborg.

Docent Thord Rosén, verksam vid centrum för endokrinologi och metabolism vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, föreläste på temat Hypofysens funktion, relaterade sjukdomar och behandling. Nedan har jag försökt göra ett axplock med sådant som kan vara av allmänt intresse.

Finns omkring 2 000 patienter

Vi fick veta att det finns i dag omkring 2 000 patienter med hormonella sjukdomar i Sverige. 80 procent av alla som söker för hypofyssjukdom har synproblem, oftast perifera synfältsbortfall.

Hypofysen är kroppens vd för samtliga hormoner i kroppen. Hormonsystemet försöker hela tiden via återkopplingsmekanismer se till att hormonproduktionen upprätthålls. Från hypofysen insöndras flera hormoner som i sin tur påverkar andra organ i kroppen vilka bildar hormoner. Från dessa organ finns ett återkopplingssystem så att om organen ute i kroppen ökar eller minskar produktionen så reagerar hypofysen och justerar insöndringen av sina egna hormoner.

Prolaktin behövs för amning

Ett exempel är ett hormon vid namn prolaktin som behövs för bildandet av mjölk för amning. Prolaktinom upptäcktes 1975 då kvinnor sökte för menstruationsrubbningar och de kunde inte få barn samtidigt som de hade extra mjölksekretion utan att de ammade. Diagnosen heter prolactinoma och orsakas av mycket små knutor i hypofysen som bildar prolaktin, vilket förklarar varför de hade extra mjölk i brösten trots att de inte kunde amma. Detta extra hormon stängde av andra hormoner som i sin tur skulle stimulera äggstockarna. Detta förklarade varför kvinnorna inte kunde få barn. Dessa tumörer ger inga andra symptom då de är så små. Genom behandling med medicin sänks produktionen varvid menstruationen kommer tillbaka och till och med möjligheterna att få barn.

Styr könshormonerna

Hypofysen styr även över könshormonerna. Alla människor bildar alla hormoner men doserna varierar. Ett exempel är att män bildar 7-10 mg testosteron per dag och kvinnor endast 10 procent av detta. Män behöver östrogen och kvinnor behöver androgen. Som kvinna behövs androgen för sexualfunktionen samt behåringen under armarna och kring könsorgan. Hos män omvandlas testosteron delvis till östrogen. Östrogen är hos män viktigt för skelett och eventuellt även för muskelfunktionen. Dock ges ingen medicinering till män utan kroppen sköter detta själv. Hos kvinnor finns 50 olika östrogenvarianter medan det hos män bara finns två.

Ett annat hormon som hypofysen påverkar är stresshormonet kortisol. Detta sker genom att hypofysen insöndrar ACTH vilket stimulerar binjurarna att producera kortisol. Kortisolproduktionen uppgår till 10-15 mg per dag. En underhållsdos för en person som har utslagen TSH-produktion, det vill säga kortisol, är omkring 20 mg per dag. När den generella dosen inte fungerar så kan man göra en dygnsmätning av kortisolnivå.

Tillväxthormon är det senast upptäckta hormonet, och det är något som även vuxna behöver. Dagens tillväxthormon produceras med hjälp av bakterier. Numera smyger man in doser av tillväxthormon.

Senaste nytt:

  • Forskningen är övertygad om att orsakerna till hypofystumörer sitter i själva hypofysen, till exempel att det är någon cell som spårar ur. Vad gäller akromegali kan det vara en kromosomrubbning. Man har funnit en gen som muterat och den kan vara ärftligt.
  • Man har nu slutat att stråla hypofystumör på patienter.
  • Månadssprutorna med testogel är borttagna och de är ersatta av en spruta vid namn Nibido som ger verkan i tre månader som alltså intas en gång var tredje månad.
  • En ny patientgrupp har skapats tack vare ny behandling av personer som råkar ut för allvarliga skallskador. 93 procent överlever men får hypofyssvikt. Ny amerikansk forskning visar att 10-15 procent av patienter, ofta unga, som kör av vägen och överlever ofta får hypofyssvikt. Det engelska begreppet för detta är Traumatic brain injury (TBI). En TBI-enhet har skapats där man ska studera personer som råkar ut för dylikt trauma. Man har av ren nyfikenhet tagit blodprov på akutsjuka patienter som kommer in på akuten och de kan ha långt över 1000 mg kortisol i blodet.
  • Hos 25 procent av personer med hypofyssvikt som INTE har tumör kan orsakerna vara för mycket järn i blodet.

Svar på några frågor

  • På frågor om övervikt vid kraniofaryngiom säger Thord Rosén att det troligen finns en påverkan på hypotalamus och övervikt är en ständig kamp. Det finns särskilda kärnor som sitter i hypotalamus som påverkar hungerkänslorna. Vad gäller Reductil säger Thord att det finns många biverkningar och dessutom är det inte säkert att det fungerar överhuvudtaget. Xenical har heller inte så god effekt så vi ska inte ha någon övertro på dessa mediciner.
  • På frågan om sambanden mellan kortison och vårt psykiska välbefinnande svarar Thord Rosén att vi har receptorer i hjärnan för kortison som påverkar det psykiska välbefinnandet. Både för låga doser kortison, som till exempel vid Addison, kan ge psykiska besvär men även vid för höga doser som vid Cushings syndrom.
  • Han säger också att kostens betydelse är ringa ur hormonell synpunkt eftersom vi enbart får substitut. Däremot kan det tänkas att vi bör hålla lite koll på fettsort eftersom risken för åderförkalkning är stor innan vi får behandling med tillväxthormon och kanske att vi inte alltid får tillräckligt, vilket kan göra att vi bör hålla koll på vad vi äter.

Referatet är gjort av Christian Fabien, ledamot och kontaktperson i Västra Götaland och Uddevallaområdet


Tillbaka till Medlemsblad© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.