/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Tandvård

Varar din sjukdom i mer än ett års tid och om du har ett läkarintyg på att sjukdomen ökar behovet av tandvård kan din tandläkare ansöka hos Försäkringskassan om dubbelt ersättningsbelopp för din bastandvård.

Exempel på sjukdomar och funktionshinder som kan orsaka ett långvarigt och väsentligt ökat tandvårdsbehov är svårinställd diabetes, sjukdomar som ger muntorrhet eller inflammatoriska sjukdomar. Även andra sjukdomar kan komma ifråga, hör med din tandläkare.

Vid protetiska behandlingar dras normalt en egenavgift på 3500 kronor från det ersättningsbelopp som Försäkringskassan betalar ut. Egenavgiften tillämpas dock inte för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder.

Räknas in i högkostnadsskyddet

För dig som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling räknas dina tandvårdskostnader in i det högkostnadsskydd som gäller inom den öppna sjukvården (för närvarande 900 kronor under tolv månader).

Det är din läkare och tandläkare som tillsammans avgör om du har detta behov. Om så är fallet skickar din läkare en remiss till den tandläkare du vill gå till.

Exempel på tandvård som en del av en sjukdomsbehandling

  • Vid muntorrhet efter strålbehandling mot huvudet och/eller halsregionen.
  • Defekt som orsakats av sjukdom eller missbildning i käkområdet eller ansiktet.
  • Vissa fall av infektionssanering.
  • Behandling för långvariga svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen.
  • Behandling för allvarliga andningsuppehåll under sömn.
  • Behandling för extremt tandvårdsrädda personer.
  • Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktion mot dentala material eller som ett led i en medicinsk rehabilitering.
  • Även andra sjukdomar kan komma ifråga, fråga din tandläkare.

Mer information:

Försäkringassan: Föräkringskassan/tandvård som sjukvård.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.