/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Sveriges cancersjukas riksförbund
Box 7107, 17007 Solna
Tel: 08-31 82 05
www.cancersjukasriks.se

Här kan man till exempel söka rekreationsbidrag eller ekonomiskt stöd upp till 5000 kronor för att sätta lite guldkant på tillvaron.

Läkare eller kurator måste skriva en motivering.

Observera att det emellanåt, när fonden saknar medel, inte är möjligt att söka denna fond under en tid. Handläggningstiden är upp till fyra månader.

Ansökningsblankett finns på hemsidan.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.