/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Stiftelser och arvsfonder att söka pengar från

I ekonomiskt svåra situationer kan du vända dig till din hemförsamling eller Lions på din egen ort. En del Lionsavdelningar vill inte ha läkar- eller kuratorsintyg utan de vill bilda sig en uppfattning genom ett personligt brev och ett samtal. Lions stödjer gärna samma person under en längre tid.

Om du har svårt att be om pengar för egen räkning kan kanske någon vän ringa eller skriva och berätta om din situation?

En annan möjlighet är att söka pengar från stiftelser och arvsfonder. Det finns många fler arvsfonder att söka pengar från än de som finns i sammanställningen här nedan. I regel krävs ett intyg av läkare eller kurator eller annan trovärdig person. Man får lämna uppgifter om sin ekonomi, men det kan vara ganska generösa gränser för inkomst respektive förmögenhet.

Kontanta medel eller hushållsmaskiner verkar nästan vara omöjliga att få bidrag till. Däremot kan man söka för ett hjälpmedel som inte bekostas av landstinget eller en rekreationsresa. Du kan inte söka fondmedel för saker som du redan har köpt och du måste redovisa ditt köp genom att sända in kvittot.

Innan du söker pengar – ring och hör om det finns innestående fondmedel och om det finns en speciell blankett du skall använda. Det är också viktigt att veta vilken målgrupp arvsfonden vänder sig till och vad man kan söka pengar för, samt vilken summa som är rimlig att söka.

För barn och ungdomar

För vuxna

För den som har en tumörrelaterad sjukdom

För synskadade

För gravt rörelsehindrade, döva, syn- eller hörselskadade

För för dig som behöver hjälpmedel

För dig som vill resa till Hypophysis årsmöte

  • Mariannefonden, som Hypophysis förvaltar, ger pengar till Hypophysis medlemmar, till exempel resebidrag för dem som vill delta i årsmöte. Läs mer>>

Mer information:

Länsstyrelsens offentliga register över olika fonder. www.stiftelser.lst.se.

Listor med fonder som sjuka och funktionshindrade kan söka finns också på www.svcr.se eller www.svcr2.se och www.gu.se.

Hos företaget GlobalGrant kan man köpa en lista över fonder som passar ens eget specifika ändamål. Det kan det vara värt om det är större belopp man söker. www.globalgrant.com.

Det finns också böcker som sammanställer fonder, kolla på biblioteket.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.