/     Hypophysis som startsida!     /    

 Sjukpenning

De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren din sjuklön. Därefter utbetalar Försäkringskassan sjukpenning – om handläggaren bedömer att din arbetsförmåga är nedsatt. Din läkares bedömning är bara vägledande och det viktiga är inte dina symptom utan begränsningen av arbetsförmågan utifrån just din arbetssituation.

Du skickar läkarens utlåtande till din arbetsgivare, som skickar utlåtandet vidare till Försäkringskassan efter 14 dagar. Därefter fattar handläggaren beslut om du har rätt till sjukpenning eller inte.

Du måste också ha en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) registrerad hos Försäkringskassan, som ligger till grund för beräkningen av din sjukpenning. Sjukpenning kan utgå med 25, 50, 75 eller 100 procent.

Endast inkomst upp till 302.200 kronor per år är sjukpenninggrundande. Den som är helt arbetslös och sjuk kan få maximalt 486 kronor per dag i sjukpenning vid heltidssjukskrivning.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/sjukpenning.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.