/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Sjukersättning

Om Försäkringskassan bedömer att din sjukdom kommer att vara minst ett år och du är minst 30 år men under 65 år beviljas du sjukersättning. (Den som är under 30 år får i stället Aktivitetsersättning.)

Sjukersättningen beräknas utifrån din livsinkomst, inklusive fiktiv inkomst som du borde ha haft fram till pensionen om du varit frisk. Därför kan beloppet bli både lägre och högre än sjukpenningen. Minsta beloppet för hel sjukersättning är 8060 kronor (garantiersättning) och det maximala beloppet är 16120 kronor per månad före skatt.

Sjukersättningen kan vara 25, 50, 75 eller 100 procent beroende på hur nedsatt arbetsförmågan är. Har du arbetat en längre tid i ett land som Sverige har socialförsäkringsavtal med, ansöker Försäkringskassan om att du även skall få utländsk pension. Det andra landet gör dock en egen medicinsk bedömning.

Har du sjukersättning kan du också vara berättigad till Bostadstillägg till pensionärer.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/sjukersättning.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.