/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Rehabilitering

Du skall i första hand vända dig till din läkare för medicinsk rehabilitering och din arbetsgivare om du behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Även Försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan vara ansvariga. När det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering kan även facket ge dig råd.

Landets numera enda landstingsägda hälsohem Österåsen tar emot människor som behöver förändra sin livsstil. Det finns program för diabetiker, rökavvänjning, viktminskning och stresshantering. Remiss från läkare och godkännande av ditt landsting behövs.

Den som har en neurologisk eller reumatologisk sjukdom och behöver sjukgymnastik, arbetsterapi med mera kan få resa, rehabilitering och uppehälle på den svenska kliniken Vintersol på Teneriffa betalt av landstinget.

Den som reser till Vintersol på egen bekostnad och betalar sitt uppehälle själv kan, oavsett diagnos, beviljas sjukgymnastik, massage, arbetsterapi och vattengympa/simning i en 33 grader varm bassäng. Tyvärr gäller detta inte alla landsting och remissen måste beviljas före resan.

Mer information:

Hälsohemmet Österåsen: http://www.osterasen.com.

Vintersol på Teneriffa: http://www.vintersol.com.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.