/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Privata försäkringar

Om du/ditt barn hade en privat försäkring innan sjukdomen inträffade kan det i vissa fall vara möjligt att få ut ersättning från den. Du kan aldrig försäkra dig/ditt barn mot följder av en sjukdom som redan har uppstått. Du får inte ”glömma bort” sjukdomar som redan finns när du ansöker, då du går miste om en framtida ersättning om du inte varit helt ärlig.

Dessvärre kan premien för en försäkring bli väldigt hög om man redan är sjuk. För den som arbetar kan fackliga gruppförsäkringar vara ett bra alternativ. Dessa kan ofta tecknas av den som är arbetsför utan att någon hälsoprövning görs.

Kommunens försäkring gäller bara i skolan och på dagis/fritis

När det gäller barn tror många att olycksfallsförsäkringen som kommunen automatiskt tecknar på alla dagis/skolbarn ger ett tillräckligt skydd. Så är inte fallet då den försäkringen varken gäller på fritiden eller vid sjukdom.

För en del barn med konstaterade sjukdomar kan man teckna enbart olycksfallsförsäkring. I en del fall kan man villkora bort den specifika sjukdomen. I andra fall kan man få teckna en försäkring några år senare om sjukdomen inte ”gjort sig tillkänna” på några år. Det enda man kan göra är att ringa sitt försäkringsbolag, eller ett annat bolag, och fråga.

Många försäkringsbolag har en ”vänta-barn-försäkring” där föräldrarna kan försäkra barnet redan i magen. Då gäller försäkringen även efter födseln.

Ace Europe kräver ingen hälsodeklaration

Det finns ett försäkringsbolag som heter Ace Europe där man kan teckna olycksfallsförsäkring på alla barn, oavsett sjukdom eller handikapp. Ace Europe kräver inte hälsodeklaration som andra försäkringsbolag gör. Premien är mycket billig jämfört med andra bolag, och ersättningen man får vid till exempel invaliditet är också blygsam jämfört med andra bolag. Men lite pengar är ju bättre än ingenting.

Man får ersättning för tandskador, sjukhusvistelse, vårda barn hemma, ersättning till barnet om en förälder dör, cancerdiagnos och kosmetiska operationer bland annat. Under det första året får man inte ersättning för sådant som rör den sjukdom som man visste om när man tecknade försäkringen.

Mer information:

På Insplanet kan du jämföra olika försäkringsbolag. Du fyller i ett formulär med dina behov och de presenterar olika lösningar. De erbjuder sig till och med att hjälpa till och byta försäkringsbolag. www.Insplanet.com.

Även jamforonline har en liknande hemsida. www.jamforonline.com.

Ace Europe har bland annat en barnförsäkring som heter BarnTryggAktiv. www.aceeurope.se.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.