/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Patientförsäkring

Du kan inte få ersättning för själva sjukdomen och dess följder genom patientförsäkringen. Men om du har skadats inom vården eller om det kan styrkas medicinskt att din diagnos borde ha ställts tidigare kan du i vissa fall få ersättning för förlorad arbetsinkomst, skadestånd om du har fått fysiska eller psykiska men, kostnader för läkar- och sjukhusvård, invaliditet och framtida inkomstförlust.

Då det handlar om en försäkring måste du betala en viss självrisk. De flesta sjukhus har en patientkonsulent eller liknande som kan hjälpa dig att anmäla felbehandlingar gentemot patientförsäkringen och läkare.

Mer information:

Personskadereglering AB (PSR) handlägger skador som uppstått inom landstingsvården. På deras hemsida Patientförsäkringen www.patientforsakring.se finns även skadeanmälningsblanketter.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.