/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Kontakt med myndigheter

Det är bättre att skriva brev till myndigheter i stället för att ringa. Om du ringer är det väldigt lätt att handläggaren säger att du inte har rätt till det du vill söka innan du ens har fått förklara hela din situation. Du kan senare aldrig bevisa att du har tagit kontakt i detta ärende. Gör du en skriftlig ansökan måste den prövas och besvaras skriftligen och i många fall beviljas faktiskt mycket av det som först avstyrdes per telefon.

Om din ansökan beviljas får du pengarna retroaktivt från ditt ansökningsdatum, även om det har gått flera månader. Ditt ansökningsdatum kan du dock bara styrka om du kan hänvisa till ett brev.

Ofta utbetalas ersättningar månadsvis och ansökningsdatum gäller. Om din ansökan kommer till myndigheten den 31 januari räknas januari månad som ansökningsmånad. Kommer den dagen efter är det februari som är ansökningsmånad och du har gått miste om en månads ersättning.

Har du inte alla papper färdiga inför ett månadsskifte, sök ändå och skriv ”Jag kommer att lämna in kompletterande handlingar så fort som möjligt”. I viktiga fall eller om du är sent ute kan du personligen lämna in dina handlingar och ha med en kopia som du ber tjänstemannen som tar emot din ansökan att stämpla med myndighetens ingångsstämpel.

Försäkringskassans handläggare gör ofta en utredning som underlag till ett beslut som fattas av handläggaren själv eller en annan handläggare. När handläggaren är färdig med sin utredning skickas denna ofta hem till dig för att du skall få möjlighet att lämna synpunkter på innehållet och ge eventuella förtydliganden och tillägg. Detta kallas för kommunikation. Nu får du möjlighet att kommentera handläggarens förslag till beslut och argument för och emot att du skall få ett bidrag eller en insats. Av handlingarna framgår vilket datum du senast skall ha inkommit med dina synpunkter. Detta kan göras både muntligen per telefon och skriftligen.

Mer information:

Boken ”Vår trygghet. Våra sociala rättigheter” innehåller information angående handikapp, sjukvård, rehabilitering, sjukpenning, vårdbidrag och mycket mer. Den utkommer varje vår och beställs via Förlagssystem AB, tel: 08-6571990.

”Social handbok – hela vår sociala trygghet” är en liknande bok. Den utkommer varje år i mitten av januari. Beställ boken via tel: 046-372320 eller e-post order@bokmarknaden.com.

Lagtexter hittar du på http://www.lagrummet.se/ och http://www.riksdagen.se eller på biblioteket.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.