/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Lagen om stöd och service (LSS)

Denna lag vänder sig bland annat till personer med stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service. Med detta menas att den funktionshindrade måste ha hjälp med grundläggande saker som hygien, påklädning, kommunikation, att äta med mera.

Lagen ger rätt till personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice för den som vårdar sin funktionshindrade familjemedlem, korttidssvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, olika former av särskilt boende samt daglig verksamhet. Du ansöker om dessa insatser hos din kommun.

Mer information:

Kommunen har speciella LSS-handläggare. Se telefonkatalogens gröna sidor för telefonnummer.

Det finns en massa företag och olika brukarkooperativ som erbjuder personlig assistans. Assistansguiden är en oberoende webbplats och har inga ekonomiska kopplingar till assistansbranschen. http://www.assistansguiden.se/

De handikappades riksförbund (DHR): http://www.dhr.se.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.