/     Hypophysis som startsida!     /    

 
FÖRENINGEN 

Kontaktpersonernas viktiga uppgift

Hypophysis kontaktpersoner ska ta emot den första kontakten från presumtiva medlemmar via telefon, post eller e-post. Kontaktpersonen ska ta del av vederbörandes sjukdomshistoria.

Det är viktigt att följande punkter uppfylls:

  1. Att den kontaktsökande får prata av sig.
  2. Att den kontaktsökande känner att han/hon fått kontakt med någon som förstår honom/henne.

Kontaktpersonen ska fråga om den kontaktsökande är intresserad av att gå med i Hypophysis. Om intresse finns för att gå med i föreningen ska kontaktpersonen ta reda på följande data: namn, ålder, diagnos, adress och e-post. Dessa uppgifter lämnas sen till ordförande Pia Lindström som skickar information om föreningen till den kontaktsökande.

Om kontaktpersonen har samma eller en snarlik diagnos, och om tycke uppstår mellan kontaktperson och den kontaktsökande, så kan man fortsätta ha en fortlöpande kontakt framöver. Bor man i närheten av varandra kanske den kontaktsökande skulle vara tacksam om han/hon fick sällskap vid läkarbesök som ett stöd.

Om kontaktpersonen anser att han/hon inte kan hjälpa den kontaktsökande eftersom man har för lite kunskap om vederbörandes diagnos så bör kontaktpersonen hitta en annan person som kan ta över den fortlöpande kontakten. Kontakta ordförande Pia Lindström så hittar hon en lämplig person. Lämna ALDRIG ut en annan persons telefonnummer utan att kontrollera med vederbörande att det är okej först.

När man pratar med en nysjuk medlem är det viktigt att man är lyhörd för var i sorgeprocessen vederbörande befinner sig, det vill säga hur färsk diagnosen är. En grundregel är att svara på det som vederbörande frågar om, men inte överösa med information som han/hon inte kan ta till sig direkt. Man kan istället ta lite i taget. Men man ska inte heller neka vederbörande information för hans/hennes ”eget bästa”. Ber man om information så ska man få den.

För sjukvården gäller att man bör informera det sjukhus man tillhör att man är kontaktperson för Hypophysis och att de gärna får hänvisa nysjuka till just dig. Berätta också att vi har informationsbroschyrer om föreningen och att personalen på sjukhuset kan ringa om de vill ha fler broschyrer. Informationsbroschyrer och affischer att sätta upp på anslagstavlor kan du få av Pia Lindström.

En lista över alla kontaktpersoner finns under rubriken Kontakt.


Tillbaka till Föreningen© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.