/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Karensdagar

Den som arbetar och blir sjuk har normalt ingen rätt till ersättning för första sjukdagen. Det kallas karensdag.

Antalet karensdagar är högst tio under en tolvmånadersperiod. Är du sjuk mer än tio gånger kan du få ersättning redan från första dagen (allmänt högriskskydd).

Om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio kan du få sjuklön/sjukpenning redan från första dagen (särskilt högriskskydd). Om du beviljas särskilt högriskskydd får din arbetsgivare, efter skriftlig ansökan, ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/sjukpenning.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.