/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Rätt till hemtjänst

Reglerna för hemtjänsten är beroende på vilken kommun du bor i. Även den som är ung men som under längre tid behöver hjälp med exempelvis städning, matlådor, matinköp, tvätt, trygghetslarm med mera kan få sådan hjälp av hemkommunen.

I regel beror kostnaden på den sökandes inkomst och förmögenhet samt antalet timmar man får hjälp.

Mer information:

Din kommun ansvarar för hemtjänsten. Se telefonkatalogens gröna sidor för telefonnummer.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.