/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STIFTELSER 

Stiftelsen Allmänna Barnbördshusets Minnesfond
Box 144, 13322 Saltsjöbaden
Telefon: 08-10 16 82
www.allmannabb.com

Stiftelsen Allmänna BB ger bidrag till föräldrar som behöver ekonomiskt stöd vid vårdnad av handikappade barn (under 18 år). Man skall söka till något speciellt ändamål som inte bekostas av allmänna medel. Fonden vänder sig till boende i Storstockholm och ansökan ska göras mellan den 1/1 och den 1/3.

Det krävs intyg av läkare och bekräftelse av uppgifterna av någon trovärdig person.

Ansökningsblankett finns på hemsidan.


Tillbaka till Stiftelser & arvsfonder© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.