/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Rätt till färdtjänst

Den som inte kan åka kommunalt på grund av sitt funktionshinder kan få färdtjänst. Orsaken behöver inte vara något rörelsehinder. Även grava synfältsbortfall, svår utmattning eller svår ångest är exempel på sjukdomar som kan ge rätt till färdtjänst. Man åker i vanliga taxibilar eller färdtjänstbussar. För att få färdtjänst måste funktionshindret vara bestående i minst sex månader. Man kan inte heller få färdtjänst bara för att allmänna kommunikationer saknas.

Du ansöker själv om färdtjänst och en handläggare beslutar sen om du har rätt till det. Om du får avslag på ansökan kan du överklaga till länsrätten. När du beviljats färdtjänst får du ett färdtjänstkort som kostar 75 kronor. Du får resa så mycket du vill. Avgiften för resan varierar beroende på kommun/län, tidpunkt och ålder på den som ska resa. (I Blekinge kostar färdtjänstresan mellan 15 och 30 kronor.) Avgiften ska betalas när resan påbörjas.

Du beställer din färdtjänstresa hos en beställningscentral. Eftersom resorna samordnas måste du beställa din resa i så god tid som möjligt. Du måste räkna med förseningar och att resan kan ta lång tid. Den som har färdtjänst får dessutom ta med sig en ledsagare under resan, utan extra kostnad. En ledsagare har inget eget intresse av resan utan är bara med för att hjälpa den som har färdtjänst att genomföra resan. Man får även ta med två väskor och handikapphjälpmedel.

Mindre barn (under 10 år) kan få färdtjänst om barnet på grund av sitt funktionshinder inte ens med hjälp av en vuxen kan använda allmänna kommunikationer. Barnet ska då alltid följas av en ledsagare.

För dagliga resor till och från arbetet kan man ansöka om arbetsresor, vilket brukar bli något billigare än priset för enstaka resor. För resor längre sträckor än vad färdtjänsten tillåter kan man ansöka om riksfärdtjänst.

Mer information:

Kontakta färdtjänsthandläggaren i din kommun. Se gröna sidorna i telefonkatalogen.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.