/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Diskriminering

Om du anser dig diskriminerad på grund av funktionshinder kan du skriva till Handikappombudsmannen (HO) och anmäla det. När det gäller diskriminering inom arbetslivet är det viktigt att du gör din anmälan snabbt. I vissa fall har man nämligen bara ett par veckor på sig att gå till domstol för att få saken prövad.

Observera att anmälningar som kommer till HO i regel blir offentliga vilket betyder att alla som frågar, exempelvis journalister, har möjlighet att ta del av dem. Under vissa speciella omständigheter finns det möjligheter att sekretessbelägga uppgifter i ett ärende.

Om liknande förhållande råder inom skolan kan du anmäla skolans rektor och personal till Skolverket. Skolverket gör då en utredning av ditt ärende och kan påtala brister till skolan. Själva beslutet kan dock inte ändras.

Mer information:

Handikappombudsmannen: http://www.ho.se.

Handikappförbunden: http://www.hso.se. Se avsnittet ”Rättsdatabasen”. HSO:s jurist Tomas Agdalen har byggt upp en stor databas med en mängd domar som rör människor med funktionshinder. Det kostar 1500 kronor per år att ha ett abonnemang på databasen för en person. För information och abonnemang kontakta redaktör Eva Bucksch, tel: 08-54640400.

Skolverket: http://www.skolverket.se.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.