/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till ålderspension för den som är över 65 år, men även till Aktivitetsersättning eller Sjukersättning. Din bostadskostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek.

Bostadstillägg är maximalt 93 procent av bostadskostnaden per månad av den del som inte överstiger 5000 kronor för den som är ogift och 2500 kronor för den som är gift.

För den som är under 65 år beräknas bostadstillägget till 91 procent av den del som inte överstiger 4500 kronor om du är ogift och 2250 kronor om du är gift.

Som gifta anses även sambo som varit gifta eller om de har gemensamma barn, de som är sambo på samma adress eller de som har ingått partnerskap.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/bostadstillägg till pensionärer.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.