/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Återkrav från Försäkringskassan

I olika situationer kan det bli aktuellt att Försäkringskassan kräver tillbaka pengar du har fått, till exempel bostadsbidrag. Försäkringskassan skall då alltid och på eget initiativ pröva om återbetalningsskyldigheten kan efterges helt eller delvis. Det är inte alltid detta sker. Därför kan det vara bra att veta att det finns situationer då du kan få eftergift av skulden.

  • Du är exempelvis berättigad till eftergift om återbetalningen skulle innebära att du saknar försörjning för dig och din familj.
  • Om du har varit i god tro och inte förstått att utbetalningen har varit felaktig kan även detta vara ett skäl att slippa betala tillbaka pengarna.
  • Har du fått felaktig information, eller om det rentav är Försäkringskassan som har gjort fel, kan du också slippa återkravet.
  • Är det länge sedan felutbetalningen har skett, så att du har förbrukat ersättningen, har du också lagen på din sida.
  • I övrigt kan sådant som hälsotillstånd, ålder och din sociala situation med mera vägas in.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/press/återkrav.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.