/     Hypophysis som startsida!     /    

 
FÖRENINGEN 

Årsmöte hålls i mars varje år

Årsmötet är enligt föreningsstadgarna det högst beslutande organet i föreningen. Årsmötet skall alltid ske innan mars månads utgång varje år. Då Hypophysis är en landsomfattande stödförening har platsen för årsmötena bestämts att alltid förläggas i Stockholmstrakten – detta för att det är en central plats i Sverige och det är lätt för alla att ta sig dit med flyg, buss, tåg eller bil.

Föreningens medlemmar har möjlighet att ansöka om resebidrag för att kunna ta sig till årsmötet om man har en lång resa. Läs mer om Mariannefonden.

Ansökan skickas till Pia Lindström, , och sen är det styrelsen som fattar beslut om hur mycket resebidrag som du kan beviljas. Pengarna får du i så fall på årsmötet av kassören.

I samband med årsmötet ordnas föreläsningar, oftast med en eller flera endokrinologer och med möjlighet att ställa egna frågor. Alla föreläsningar spelas in på video eller DVD för att man som medlem skall kunna låna hem föreläsningen om man inte kunnat delta i årsmötet.

Vid årsmötet hålls också formalia då räkenskapsår och annat skall redovisas samt val till styrelse och kontaktpersoner och annat ska göras.

Årsmötena förläggs alltid över lördag-söndag med möjlighet till boende på samma ställe för den som så önskar. Det finns också gott om tid att umgås och utbyta erfarenheter under dessa två dagar.


Tillbaka till Föreningen© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.