/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning kompenserar inkomstbortfallet för unga vuxna (till och med 29 år) med långvarig sjukdom eller handikapp. Det motsvarar sjukersättningen som äldre vuxna får. Beloppet beräknas utifrån egen inkomst eller fiktiv inkomst. Även den som aldrig har arbetat kan få aktivitetsersättning från och med juli det år man fyller 19.

Aktivitetsersättning är inte behovsprövad. Även den som bor hemma och får sitt uppehälle betalt av föräldrarna eller har egen förmögenhet kan få aktivitetsersättning.

Det finns två olika former av aktivitetsersättning:

  • Den som på grund av sjukdom behöver längre tid för sin skolgång får hel (100 procent) aktivitetsersättning för att fortsätta plugga till studenten.
  • I övriga fall prövas arbetsförmågan och aktivitetsersättningen kan utgå med 25, 50, 75 eller 100 procent, precis som sjukersättningen.

Hel aktivitetsersättning för den som aldrig har arbetat är mellan 7053 och 7892 kronor per månad, beroende på ålder (siffrorna gäller 2019-01-01). Har man arbetat kan beloppet bli högre. Aktivitetsersättningen är skattepliktig.

Den som har aktivitetsersättning kan också vara berättigad till Handikappersättning och Bostadstillägg till pensionärer.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/sjukersättning och aktivitetsersättning.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.